الگو های شمعی

الگو های منفرد

 candle patterns

 • الگوی برگشت روند
 • بدنه ی کوچک بدون سایه بالا و با سایه ی بلند پایین
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد
 • الگوی برگشت روند
 • بدنه ی کوچک بدون سایه بالا و با سایه ی بلند پایین
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد
 • الگوی منفرد
 • الگوی منفرد

 

 

 

کندل Long legged doji

 • الگوی منفرد

کندل Dragonfly doji

 • الگوی منفرد
 
 
 
 

کندل Gravestone doji

 • الگوی منفرد
 
 
 
 

کندل Four price doji

 • الگوی منفرد

الگو های تک شمعی

one candle patterns

 • الگوی برگشت روند
 • بدنه ی کوچک بدون سایه بالا و با سایه ی بلند پایین
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد
 • الگوی برگشت روند
 • بدنه کوچک بدون سایه بالا و با سایه بلند در پایین کندل .
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد
 • الگوی برگشت روند
 • بدنه ی کوچک بدون سایه بالا و با سایه ی بلند پایین
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد
 • الگوی برگشت روند
 • بدنه ی کوچک بدون سایه بالا و با سایه ی بلند پایین
 • در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ( نوع بازگشت گاوی )
 • الگوی تک کندل
 • رنگ بدنه ( body ) تفاوتی ندارد

الگوی Belt Hold Line Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Belt Hold Line Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوهای دو شمعی

Two Candle Patterns

الگوی Bullish Engulfing

 • الگوی برگشت روند

الگوی Bearish Engulfing

 • الگوی برگشت روند

الگوی Counterattack Lines Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگویCounterattack Lines Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Gapping Play Rising

 • الگوی برگشت روند

الگوی Dark Cloud Cover

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Harami Bullish

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Falling Window

 • الگوی برگشت روند

الگوی Harami Cross Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Gapping Play Falling

 • الگوی برگشت روند

الگوی Piercing Pattern

 • الگوی برگشت روند

الگوی Harami Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Rising Window

 • الگوی برگشت روند

الگوی Harami Cross Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Seperating Line Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Seperating Line Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگویSide by Side White Line Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگویSide by Side Lines Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Tasuki Gap Bullish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Tasuki Gap Bearish

 • الگوی برگشت روند

الگوی Tweezer Bottom

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Tweezer Top

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی bulish kicker

 • الگوی برگشت روند

الگوی bearish kicker

 • الگوی برگشت روند

الگو های سه شمعی

three candle patterns

الگوی Abandoned Baby Bottom

 • الگوی برگشت روند

الگوی Abandoned Baby Top

 • الگوی برگشت روند

الگوی Frying Pan Bottom

 • الگوی برگشت روند

الگوی Dumpling Top

 • الگوی برگشت روند

الگوی Morning Star

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Evening Star

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Rising Three

 • الگوی برگشت روند

الگوی Falling Three

 • الگوی برگشت روند

الگوی Three Buddha Bottom

 • الگوی برگشت روند

الگوی Three Buddha Top

 • الگوی برگشت روند

الگوی Three White Soldiers

 • الگوی برگشت روند

الگوی Three black Crows

 • الگوی برگشت روند
 
 
 
 

الگوی Tower Bottom

 • الگوی برگشت روند

الگوی Tower Top

 • الگوی برگشت روند
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن